Waar je ook gaat: de hemel heeft overal dezelfde kleur (Perzisch spreekwoord)

Atlas Geopolitical Affairs is een organisatie die zich richt op achtergronden en analyses van de internationale verhoudingen op het snijvlak van wetenschap, politiek en journalistiek.
Atlas Geopolitical Affairs richt zich met name op het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Regio’s met een enorme diversiteit in cultuur, waar de Oriënt en het Avondland elkaar ontmoeten. Een bakermat van oude beschavingen (Mesopotamiërs, Byzantijnen en Egyptenaren) en van de drie grote monotheïstische (abrahamitische) religies.

Over ons

Eigenaar van Atlas Geopolitical Affairs is econoom drs. Erik J. Prins.  Hij heeft een passie voor geopolitiek, voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika, en — in iets mindere mate — voor de Kaukasus en de Balkan. Hij reisde veel door deze regio’s en verblijft nog regelmatig in het Midden-Oosten. Inmiddels beschikt hij er over een enorm netwerk. Hij geeft lezingen en gastcolleges, schrijft essays en artikelen en maakt veelvuldig gebruik van social media.

Netwerk

Erik J. Prins is als expert aangesloten bij het Grote Midden Oosten Platform, een onafhankelijke stichting die het beeld van het Midden-Oosten wil nuanceren en humaniseren. De experts bieden vanuit het platform diverse expertises aan. De artikelen van Erik J. Prins over het Midden-Oosten worden ook op de website van het platform gepubliceerd. www.hetgrotemiddenoostenplatform.nl.

Spreker

Vanuit Atlas Geopolitical Affairs en het Grote Midden Oosten platform treedt Erik J. Prins op als spreker. Hij geeft lezingen en gastcolleges over zijn kennisgebieden én passies economie, Golfregio, Israël, Libanon en (geo)politiek.